11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

11 Przekazań Kościoła Radości ISTNIENIA posiada komentarze uściślające i rozwijające treści zawarte hasłowo w Przekazaniach.

Planujemy wydanie drukiem, w formie książkowej, 11 Przekazań z komentarzami, stąd nie udostępniamy obecnie całej ich treści.

Na kolejnych stronach jednak, w celu umożliwienia Wam zapoznania się z duchem filozofii Ra'i, zamieszczamy część komentarzy (ok. 60% całości). Znak (...) oznacza istnienie w danym miejscu szerszego komentarza.