DZIAŁALNOŚĆ KRI

Działalność Kościoła Radości ISTNIENIA

Kościół RI znajduje się na etapie początkowej organizacji, jest tworzony póki co wyłącznie w wolnym czasie, dzięki samozaparciu i społecznej pracy garstki osób, w związku z tym wszystkie działania wymagają czasu.

Kościołem zarządza Rada Kościoła. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady Kościoła. Docelowo Rada Kościoła będzie liczyła 11 członków plus członkowie honorowi (wybitne autorytety oraz wyróżniający się darczyńcy). Rada Kościoła jest/będzie wybierana w cyklicznych wyborach demokratycznych, tak i jak decyzje podejmowane przez Radę są/będą podejmowane poprzez głosowanie.

W 2016r. uruchomiliśmy pierwsze miejsce spotkań - kościół - na Śląsku/ w Zagłębiu (w Sosnowcu). W 2018r. z powodów finansowych zmuszeni byliśmy jednak zrezygnować z tej lokalizacji.

W momencie zgromadzenia się wokół KRI większej grupy osób planujemy otwieranie nowych, kolejnych miejsc spotkań w całej Polsce, w zależności od zaangażowania samych członków Kościoła.

Planujemy niedługo wyjść z filozofią Ra'i poza Polskę - najpierw w internecie, a później fizycznie. Za jakiś czas Kościół Radości ISTNIENIA chciałby być obecny (choćby w niektórych miejscach jedynie symbolicznie) na całym ziemskim globie.

Modelem funkcjonowania naszych kościołów - miejsc spotkań (kościół, Miejsce Spotkań), ma być, w przybliżeniu, następująca organizacja:

  • W każdej lokalnej społeczności Kościoła - tzw. gminie wyznaniowej (Gmina) istnieje jedno małżeństwo (Parents), będące głównym fundatorem, organizatorem oraz administratorem kościoła - Miejsca Spotkań tej Gminy.
  • Do Gminy zostanie oddelegowany kapłan - Pastor, zatrudniony następnie przez Gminę na stałe. Pastor będzie odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie Gminy i jej rozwój oraz za opiekę filozoficzno-religijną nad jej członkami. Obowiązki Pastora to m.in.: prowadzenie spotkań religijnych, rozmowy i porady, odwiedziny potrzebujących w ich domach, udzielanie ślubów, obsługa pogrzebów, itd.). Pastorem może zostać osoba wskazana przez Gminę.
  • Obowiązkiem Parents, oprócz początkowej inwestycji, będzie również zapewnienie bieżącego finansowania Gminy, w tym współutrzymanie etatu pastora. Gminy będą finansowane ze składek, datków i darowizn oraz w uzgodnionych przypadkach również z prowadzonej przez siebie lokalnej działalności gospodarczej. Ewentualne straty Gminy będą musiały zostać pokrywane ze środków Parents.
  • Parents, Pastor oraz kilku wybranych w głosowaniu członków gminy, stanowić będą Radę Gminy, której zadaniem będzie zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem Gminy. 3-4 członków rady Gminy będzie reprezentowało gminę w cyklicznych spotkaniach kosultacyjno-decyzyjnych w centrali KRI.
  • Budynki kościołów - Miejsc Spotkań - będą służyć zarówno członkom Gminy, jak i docelowo całej lokalnej społeczności danego obszaru. Główne spotkanie religijne będzie się odbywać 1 raz w tygodniu, w niedzielę. Oprócz spotkania niedzielnego, kościoły będą służyły modlitwie również w środy i piątki. Środa to dzień wyciszenia, konteplacji i medytacji. Piątek to dzień muzyki, śpiewu, tańca, zabawy - celebracji Radości Istnienia. W pozostałe dni kościoły mogą organizować inne aktywności tematyczne wykorzystując pomieszczenia kościoła oraz jego infrastrukturę.
  • Kościół Radości ISTNIENIA jest Kościołem muzycznym - muzyka, jej wibracje dźwięków, rytm oraz harmonia są elementami świata Boga, które najbardziej przybliżają istoty ludzkie do Niego, wyzwalając, jako wyróżniona dziedzina sztuki, najwięcej emocji i energii. Docelowo chcielibyśmy, aby w każdej Gminie funkcjonował zespół muzyczny oraz chór, towarzysząc spotkaniom religijnym, otwierając naszych wiernych na głębokie duchowe przeżycia.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a objęciem roli Parents, napisz do nas

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zostać kapłanem - Pastorem KRI, również skontaktuj się z nami (podstawowe kryteria to: wykształcenie wyższe, wiek pow. 25 lat, komunikatywność, płeć dowolna)