DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA KRI

Działalność pomocowa Kościoła Radości ISTNIENIA

Idea pomagania innym i dzielenia się z innymi sobą jest podstawową i najważniejszą ideą KRI. Jak piszemy w Manifeście:

[M633]: " (...) Każde dzielenie się z innymi swoją radością powoduje mnożenie radości i sprawia, że i świat, i życie stają się piękniejsze i głębsze".

[M634]: "Dzielenie się z innymi jest najpełniejszą możliwością potwierdzenia swojej wartości dla świata. Bez dzielenia się ze światem radością swojego życia i bez brania radości z otaczającego cię świata, skończysz jak samotna łodyga na pustyni, czekająca na deszcz, który pewnie nigdy nie nadejdzie. Bierzmy Radość z dawania Radości!"

Niestety, póki co, jako instytucja, mamy ograniczone czy wręcz żadne możliwości prowadzenia większych akcji wspierania innych. Kościół nie ma jeszcze osobowości prawnej oraz nie posiada żadnych zasobów finansowych. Jedynie nasze niewielkie Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia ma szansę prowadzić w miarę skoordynowaną działalność, podstawowym problemem są jednak fundusze. Bezpośrednio pomagamy więc na razie głównie w zakresie, w jakim możemy to czynić indywidualnie.

Warto wspomnieć o ustanowionym przez Stowarzyszenie funduszu - Fundusz wsparcia wychodzenia ze skrajnego ubóstwa dzieci z obszarów wiejskich krajów Afryki Zachodniej (Ghana, Burkina Faso, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej), którego celem jest wspieranie otwartej edukacji dzieci z obszarów wiejskich Ghany i krajów ościennych, wartościowe spędzanie przez nie czasu wolnego oraz budowa dla nich mini placów zabaw. Warto też wspomnieć o prywatnym wsparciu członków KRI działań pomocowych na terenie Ghany. Z działań lokalnych można z kolei wspomnieć organizowane w Kościele w Sosnowcu darmowe seanse uzdrawiania duchowego, ogólnodostępne muzyczne jam session i muzyczne indywidualne warsztaty instrumentalne, czy umożliwienie członkom wspierającym Stowarzyszenie uczestnictwo w stosunkowo niedrogich wyjazdach turystycznych do Ghany.

Z kolei w zakresie ideowym i filozoficznym, największym obszarem pomocy oferowanej obecnie przez KRI jest rozpoczęcie głoszenia światu filozofii Ra'i. Czyniąc to, chcemy uświadomić ludziom, że to oni są najważniejsi (my sami) - ich (nasze) prawo do szczęśliwego i radosnego przeżycia niepowtarzalnego życia danego im (nam) przez Stwórcę.

Należy pamiętać, że Ra'i kierowana jest nie tylko do mieszkańców relatywnie bogatych rejonów Europy czy świata, a do całego świata człowieka. Ra'i bardzo potrzebna jest tam, gdzie ludzie żyją znacznie poniżej średniej światowej, w tym tam, gdzie ludzie żyją poniżej absolutnego minimum godności istnienia człowieka.

Dlatego też Ra'i wskazuje wprost: nie, religijne zabobony i postreligijne, często odhumanizowane zakazy i nakazy tradycji, nie, chciwy i bezwzględny kapitalizm ponadnarodowych korporacji, korumpujący lokalne władze i wysysający energię istnienia ludzi z zawładnianych krajów trzeciego świata Afryki, Azji czy Ameryki Południowej i Centralnej, a edukacja i prawo lokalnych społeczności do wytwarzania siłą swoich rąk swojego dochodu osobistego i narodowego.

Kolonializm oficjalnie zakończył się w latach około 60-tych XX wieku. Nieoficjalnie i praktycznie, trwa jednak nadal i tak naprawdę ma się znacznie lepiej niż do tej pory. Z konieczności i wyrachowania zszedł "do podziemia" i przybrał formę bardziej wyrafinowaną, nie widoczną już tak bardzo dla szerokiej opinii publicznej po obu stronach i tym samym formę wprost nie rażącą. Kolonizują świat dziś już nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale od połowy XXw. dołączyły do nich na potęgę USA, a w ostatnich dekadach bardzo silnie Chiny i Rosja...