FILOZOFIA Ra'i. Myśl naturą uwolniona

Filozofia Ra'i

Ra'i to przede wszystkim skrót od 'Radość istnienia'. Taką właśnie nazwę postanowiliśmy nadać filozofii i religii Kościoła Radości ISTNIENIA (filozofia i religia Radości Istnienia). Niech więc na wieki tak już pozostanie.

Filozofia Ra'i to holistyczne spojrzenie na całość istnienia człowieka. Ra'i zainteresowana jest zarówno ludzkim istnieniem jednostkowym, jak i istnieniem wspólnym, społecznym i cywilizacyjnym. Wszyscy, bez względu na to z jakiego zakątka Ziemi pochodzimy, należymy do tego samego gatunku ludzkiego, mamy te same potrzeby, uczucia i pragnienia. Zostaliśmy jednak kiedyś podzieleni religiami i wynikającymi z nich tradycjami społecznymi oraz wynikającym z różnych religii, różnym światopoglądem. Dzisiaj już jednak, kiedy nasz świat staje się 'globalną wioską', nie wolno dalej świata dzielić, trzeba go za to mądrze łączyć. Filozofia Ra'i obrazem wspólnego świata, który daje, jest w stanie z powodzeniem połączyć kiedyś wszystkich.

Obszary filozofii i religii łączą się w Ra'i w sposób, który trudno rozdzielać. Można co prawda przeczytać trochę o filozofii Ra'i i się z nią zgodzić, ale nie wnikać w nią głębiej, natomiast w momencie zagłębienia się w Ra'i i ujrzeniu świata /wszechwszechświata jako jeden wspólny, połączony ze sobą organizm, znika wartościowanie na to co ma być jeszcze jedynie filozofią, a co jest już religią. Stąd Kościół Radości ISTNIENIA używa często pojęcia "filozofia" i "religia" razem, łącznie, jako: filozofia i religia Radości Istnienia, Ra'i.

Pamiętaj! Aby wyznawać filozofię/religię Ra'i nie musisz odrzucać swoich dotychczasowych wierzeń czy ich braku (ateizm) - musisz je natomiast uogólnić. Ra'i nie znosi dotychczasowych religii, ale je uogólnia. Jeden jest Stwórca, ten sam, niezmienny. Zmienni są za to ludzie, ich - nasze - lokalne światopoglądy, nasze wyobrażenia Boga, nasze szybko przemijające istnienia...

Filozofia i religia Ra'i traktuje poglądy i argumentacje wszystkich największych dotychczasowych religii Ziemi dotyczące Boga, świata i człowieka, jako całkowicie archaiczne, naiwne i zupełnie nie przystające do obserwowanej przez współczesnego człowieka rzeczywistości świata.

Wszystkie wierzenia i religie świata wyrastają z jednego, wspólnego dla wszystkich ludzi źródła - z potrzeby zyskania przychylności znacznie wyższych od człowieka sił natury oraz potrzeby wytłumaczenia sobie sensu swojego istnienia. Każda jednak religia rozwijając się w innym rejonie geograficznym Ziemi i w innym okresie historycznym, interpretowała "zagadnienie Boga" inaczej, po swojemu, przyjmując za każdym razem założenia zgodnie z "wiedzą" - czy raczej należało by powiedzieć - zgodnie z brakiem wiedzy (niewiedzą) ich twórców. Na takich to, jedynie ledwie ocierających się o stan faktyczny rzeczywistości świata, prymitywnych założeniach, religie budowały następnie przez wieki swoje subiektywne religijne "prawdy", żądając jednak by cały świat wokół przyjmował je jako prawdy całkowicie obiektywne i "jedynie słuszne".

Wszystkie wierzenia i religie czerpią z tej samej, dostępnej dla wszystkich ludzi energii, nazywanej przez Kościół Radości ISTNIENIA, umownie, "energią wyższą Boga". Energia ta jest odpowiedzialna (na obecnym etapie wiedzy ludzkości: umownie, zbiorczo) za wszelkie zjawiska "nadprzyrodzone" zachodzące na całym świecie bez względu na wyznawaną przez człowieka religię: za mistyczne przeżycia podczas kontaktów ze swoim "Bogiem", z duchami przodków, za magię, za cudowne uzdrowienia, jasnowidzenie, zwiększanie swojej energii we wschodnich rodzajach sztuk walki, itd.. Chrześcijaństwo, na przykład, w zakresie dla siebie wygodnym i bezpiecznym, nazywa tę energię "Duchem Świętym", niestety, z kolei w zakresie pozostałym (przeciwieństwo chrześcijańskiego "dobra" + 68% niechrześcijańskiej populacji świata) - energia ta to już... efekt działania "szatana".

Filozofia i religia Ra'i odrzuca pojęcie jakiegokolwiek "grzechu" i jakichkolwiek powinności ludzi względem Boga, Stwórcy, innych niż wynikających z obserwacji przez człowieka otaczającego go świata. Bóg jako Stwórca dla swojego dzieła bez wątpienia Wszechmogący, stworzył świat, w tym ludzi, dokładnie tak, jak to uczynił. Jakżeż sami ludzie, poprzez swoje dotychczasowe religie - judaizm (plus chrześcijaństwo i islam) oraz hinduizm, chcą zarzucać genialnemu, absolutnemu Stwórcy wszechrzeczy, że to co stworzył, należało stworzyć lepiej?! To tak, jakby "rzeźba chciała zarzucić rzeźbiarzowi, że nie jest taka, jaką chciał ją stworzyć rzeźbiarz" [M115]. (Pojęcie "grzechu" wobec Boga, czyli działania człowieka względem Stwórcy, odbywającego się rzekomo wbrew Woli Boga i skierowanego przeciwko Niemu).

Każda rzecz tego świata, w tym każde zachowanie człowieka jest dane nam bezpośrednio przez Stwórcę (ponieważ to Stwórca główny naszego układu istnienia determinuje wielowymiarowo wszystko) - nie ma innej możliwości. Cokolwiek więc czynimy - nie tylko nie jest to w stanie Boga "obrazić", ale również całkowicie pozostaje w Nim jako dokładnie to, co chce abyśmy czynili - jako zakres zachowań zaplanowanych przez Stwórcę dla ludzi. Bóg jednak stworzył równocześnie człowieka jako istotę żyjącą w grupie, z innymi tworzącą społeczeństwo, dając równocześnie społeczeństwu prawo do wspólnego ustanawiania swoich praw oraz dyscyplinowania jednostek szkodzących wspólnemu bezpieczeństwu. Cokolwiek jednak ludzie by nie uczynili, w tym, jakiego prawa by nie uchwalili, i tak nigdy nie wyjdzie to poza obszar, na poruszanie się w którym Stwórca ludziom pozwala.

Filozofia Ra'i zachęca do brania swojego życia i swoich spraw w swoje ręce - zachęca do czerpania pełni NATURALNEJ radości z jedynego i niepowtarzalnego istnienia danego nam przez Stwórcę, ale czynienia tego w sposób nie szkodzący innym. Naturalna radość istnienia człowieka przypisana jest przez Stwórcę do ludzkiego życia w równowadze stanów, myśli, oczekiwań i działania.

Z idei pomagania innym (w bardzo szerokim zakresie), Ra'i czyni najważniejszą rzecz w życiu każdego człowieka. To dopiero dzieląc się sobą z innymi, jesteśmy w stanie w pełni rozkwitnąć w radości życia.

Sprawdź bardziej szczegółowo co nas wyróżnia