MANIFEST Kościoła Radości ISTNIENIA

Manifest - całość - informacje

Manifest Kościoła Radości ISTNIENIA pełni rolę dosłownego manifestu ideowego - zawarte są w nim podstawy filozofii i religii Radości Istnienia Ra'i.

Myśl ujęta w Manifeście, za logiczną i faktyczną przyczynę istnienia rzeczywistości człowieka przyjmuje działanie inteligentnego stwórcy zewnętrznego (patrz: 11 Przekazań z komentarzami ==> Przekazanie I i II). W oparciu o ten całościowy wspólny mianownik Manifest prowadzi następnie analizę logiczną najważniejszych obszarów istnienia człowieka, w tym jego istnienia społecznego. Podstawą analizy, wnioskowania i opisu jest otwarta obserwacja tworzącej człowieka rzeczywistości oparta na logice, statystyce i rachunku prawdopodobieństwa.

Dotknięcie w Manifeście wielu obszarów - pozornie mających ze sobą niewiele wspólnego - jest niezbędne do wyprowadzenia, a następnie do prawidłowego zrozumienia filozofii Ra'i, stawiającej na pierwszym miejscu człowieka i jego prawo do godnego istnienia w każdym aspekcie rzeczywistości.

Manifest, posiadając łącznie ponad 1000 akapitów, zawiera również odniesienia do innych obszarów istnienia człowieka, w tym przede wszystkim szerszą analizę obszaru istnienia dotychczasowych religii świata. W sposób przystępny omówione są główne wierzenia, filozofie i religie świata. Na bazie grupy największych dziś religii - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, prowadzone są rozważania na temat wiarygodności religijnych przekazów, analizowany jest mechanizm "infekcji religijnej", problem manipulacji religijnej, czy mechanizm "produkcji ateistów". Analizowany jest problem możliwości współistnienia cywilizacji (post)chrześcijańskiej i islamskiej, zarówno w Europie, jak i w dowolnym miejscu zamieszkania człowieka.

Planujemy wydanie Manifestu drukiem w formie książkowej, stąd nie udostępniamy obecnie całej jego treści.

Na kolejnych stronach publikujemy w celach poglądowych jedynie wybrane fragmenty Manifestu, pogrupowane według przynależności tematycznej.

Jeżeli jesteś wydawcą i chciałbyś pomóc w wydaniu Manifestu, skontaktuj się z nami.