MANIFEST Kościoła Radości ISTNIENIA

Manifest - wybrane cytaty - obszar - religijne pojednanie

[APEL KOŚCIOŁA RADOŚCI ISTNIENIA DO RELIGII ŚWIATA]

(...)

[77] "Z tych to powodów Kościół Radości ISTNIENIA, świadom ludzkich potrzeb, ale i ludzkich słabości, filozofią i religią Radości Istnienia zaprasza wszystkie inne religie świata, ich wyznawców i ich przewodników, do próby wzniesienia się o jeden poziom wyżej, do wspólnego dla wszystkich wymiaru w postrzeganiu Boga, świata i innych religii, i do eliminowania sporów poprzez otwartość na argumenty logiki współczesnej i wspólnej (globalnej). Trwanie w sporach rodem sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu wieków nie tylko nie przynosi ludzkości nic dobrego, ale wręcz przeciwnie - wzmacnia jedynie podziały i nienawiść wśród istot ludzkich, istot, które na całym świecie pragną tego samego: bezpieczeństwa, wolności, pokoju, szczęścia i radości krótkiego, ziemskiego istnienia."
[79] "Władze i autorytety religijne mają największy potencjał do zmieniania świata. I to od nich, świat, ludzie, oczekują najwięcej."
[80] "Dlatego apel Kościoła Radości ISTNIENIA do wszystkich religii świata - ich decydentów i wyznawców - brzmi:
Cofnijmy się do źródła i tam odnajdźmy ponownie wspólnego Boga. BÓG JEST JEDEN, bez względu jak by Go nie nazywać. Uprośćmy wszystkie religie do tego co jest podstawowe, a przemówimy wówczas wszyscy jednym językiem. Różny akcent, którego będziemy używać, będzie już tylko muzyką dla ucha.
Bądźmy elastyczni w interpretacji swoich pism świętych. Nie zmieniajmy tych pism, bo przez wieki były dla naszych przodków święte - niech pozostaną dziedzictwem przez wieki, ale zacznijmy je traktować jako drogowskazy moralnych zachowań, a nie jak bezwzględne i sztywne nakazy.
To jedynie sami ludzie uznali w którymś momencie swojej historii swoje religijne teksty i pisma za święte i pochodzące od Boga, A NIE BÓG! Bóg stoi znacznie ponad jakimikolwiek ludzkimi religiami, tradycjami i wszelkimi ludzkimi podziałami.
Dlatego spójrzmy na swoje dogmaty religijne - czy wszystkie są nadal w stanie się obronić? Dogmaty również zostały wprowadzone jedynie przez samych ludzi w momencie ustalania kanonów wiary i wskutek interpretacji swoich pism świętych. Dlatego ci sami ludzie mają prawo - albo dogmaty te uelastycznić, albo z nich po prostu zrezygnować.
Nikt z nas nie ponosi winy za historię. To raczej wszyscy jesteśmy ofiarami historii, bo nie mieliśmy żadnego wpływu na jej przebieg, a musimy teraz odnajdywać się w rolach, w których nas umieszczono. Podziały religijne, z którymi się urodziliśmy, nie służą nikomu. Jeżeli widzimy, że jakakolwiek rzecz tego świata, w tym religia, wymaga udoskonalenia, to po prostu ją udoskonalmy.
Nie bójmy się reakcji konserwatywnych wyznawców naszych religii. Stwórca zadbał o to, żeby wszystko w tym świecie odradzało się poprzez narodziny i śmierć. Czas - również w tym przypadku - jest darem Boga."