MANIFEST Kościoła Radości ISTNIENIA

Manifest - wybrane cytaty - obszar: emocjonalne stany istnienia

[RÓWNOWAGA]

[154] "Wszystko w przyrodzie w jej naturalnym biegu znajduje się w równowadze. W całym wszechświecie Boga istnieją i sumarycznie równoważą się potencjały przeciwne: "dodatnie" i "ujemne", przy czym ich rozkład nie jest równy, a wynika z dzieła stworzenia i jego praw, umożliwiając w ten sposób funkcjonowanie całości zgodnie z zamiarem i wolą Stwórcy. Życie emocjonalne człowieka w swojej naturalnej formie również znajduje się w równowadze (i zawsze do równowagi dąży) pomiędzy stanami odbieranymi przez nas jako negatywne (przykre) oraz pozytywne (przyjemne), w tym pomiędzy: smutkiem, a radością, i cierpieniem, a szczęściem."
[155] "Umocowani w możliwościach jakie dał nam Stwórca, poprzez otrzymany również intelekt, jesteśmy w stanie zmieniać świat wokół siebie i kształtować go według swojej ludzkiej woli. (...) Tak jak kształtujemy świat fizyczny wokół siebie, tak samo też, o ile oczywiście chcemy, możemy korzystniej dla siebie kształtować swój świat wewnętrzny, emocjonalny. Nie chodzi o to, aby chcieć się znaleźć w stanie permanentnej radości, euforii czy szczęścia, bo z pewnością szybko stracilibyśmy przyjemność odczuwania tych stanów. Aby móc docenić radość i wszystkie pozytywne strony życia, muszą istnieć stany przykre jako ich przeciwieństwo - można powiedzieć, że smutek został przez Boga stworzony po to, aby można było prawdziwie docenić radość. (...)"
[156] "Filozofia i religia Ra'i promuje dążenie do rozwijania w sobie stanów pozytywnych i takie kształtowanie mikrorzeczywistości wokół siebie, aby nasze stany pozytywne przeważały nad stanami negatywnymi."
[157] "Stany emocjonalne są wynikiem inercji pojawiających się w naszym życiu zdarzeń. Jedna przykra, nawet błaha sytuacja potrafi nam zepsuć samopoczucie na długie godziny, a czasem dni. Poważniejsze, przykre wydarzenie potrafi wprowadzić nas w stan smutku na wiele miesięcy czy nawet lat. Z kolei przyjemne dla nas wydarzenie jest w stanie dość szybko wprowadzić nas w nastrój pozytywny i radosny. Będąc radosnymi oraz dzieląc się naszą radością z otaczającym nas światem, jesteśmy w stanie kreować mikrorzeczywistość wokół nas w sposób dla siebie pozytywny/pożądany. Pozostając jednak przez dłuższy czas w "okopach" swojego smutku i cierpienia, przyjmujemy postawę bierną, zachowawczą, zamykamy się na pozytywne energie i poprzez zaniechanie pozytywnego działania, pozbawiamy się możliwości pozytywnego wpływania na swoją przyszłość."

[SMUTEK]

[158] "Nie uciekniemy od przykrych sytuacji i wydarzeń. Cały czas ktoś może na nas "krzywo" spojrzeć, powiedzieć coś przykrego, możemy zostać fałszywie o coś pomówieni, zawsze możemy stracić pracę, rozchorować się, mieć wypadek lub stracić kogoś bliskiego. Występowanie tych zdarzeń w świecie ludzkim jest całkowicie naturalne. To jest nasz świat, w nim istniejemy i nie wyzwolimy się od pojawiania się takich zdarzeń. Ba, bez zdarzeń tego typu życie człowieka straciło by wręcz sens nadany mu przez Stwórcę. To jednak, jak do możliwości wystąpienia tych zdarzeń podejdziemy i jak przyjmiemy już same wydarzenia, zależy wyłącznie od nas samych (...)"
[160] "Niejednokrotnie życie przynosi nam cierpienie z powodu choroby naszych bliskich lub nas samych. Sama możliwość wystąpienia choroby jest czymś naturalnym, choć już chorujący organizm znajduje się w stanie dla siebie nietypowym/nierównowagi. Dlatego proces choroby jako stanu nietypowego (pomijając stosunkowo nieszkodliwe długotrwałe schorzenia) zawsze prowadzi do uzyskania stanu typowego/równowagi: albo wyleczenia, albo zakończenia życia. Tam, gdzie jesteśmy w stanie chorobę leczyć (lub najlepiej wcześniej jej zapobiegać) powinniśmy robić wszystko aby to czynić, wykorzystując oprócz sprawdzonych w działaniu metod leczenia i leków także naturalne energie Boga połączone z wiarą i pozytywnym wewnętrznym nastawieniem. Tam jednak, gdzie nie jesteśmy w stanie powstrzymać zmian chorobowych i choroba doprowadza do zakończenia życia, powinniśmy przyjmować ten fakt godnie i ze zrozumieniem oraz poszanowaniem naturalnych procesów."
[161] "Kiedy odchodzą nasi bliscy, zawsze zadawane są te same pytania: Dlaczego on? Dlaczego ona? Dlaczego tak wcześnie? Dlaczego? Dlaczego? Nie wiemy dlaczego, wiemy jednak, że to Bóg daje życie powołując nas do niego, tak więc każde zdanie Mu naszego życia musimy traktować jako zwykłą i naturalną powinność oddania Bogu tego, co nie jest nasze, ale jest w stu procentach Jego. Należy zawsze pamiętać, że to Stwórca użycza nam "istnienia", bez Niego po prostu by nas tu nie było. Nie można więc mieć pretensji do kogoś kto coś pożycza, że potem trzeba mu to oddać. Problemem może być jedynie to - kiedy - Bóg upomina się o nas - czy czasem nie robi tego "za wcześnie"? Ale tu już nie mamy żadnego wyjścia, nie mając nic do gadania. Dlatego zawsze powinniśmy być świadomi, że w każdej chwili my czy nasi bliscy możemy zostać wezwani przez Boga do zdania życia. Cieszmy się więc życiem i z życia korzystajmy póki możemy, ciągle jednak pamiętając, że to ten sam Stwórca, który całkowicie według swojej woli powołuje nas do życia - chwilowego, świadomego istnienia - również, całkowicie według swojej woli, decyduje kiedy chce nas zabrać."
[163] "W większości jednak przypadków pamiętajmy, że Stwórca wyposażył nas w prawdziwe błogosławieństwo - mechanizm zapominania, który powoduje automatyczne usuwanie z pamięci niepotrzebnych w bieżącym funkcjonowaniu informacji oraz zacieranie silnych emocji. To właśnie dzięki temu mechanizmowi jesteśmy w stanie odradzać się po życiowych ciosach, porażkach i cierpieniu. "
[164] "Jeżeli chcesz być w życiu szczęśliwy/szczęśliwa, powinieneś/aś zawsze starać się przede wszystkim skupiać na pozytywnych aspektach życia i rozwijać w sobie wszelkie stany dla siebie pozytywne. Powinieneś/aś pamiętać o przeszłości i tym co już się w twoim życiu przykrego wydarzyło, ale nie możesz żyć zmartwieniami przeszłości - aby być szczęśliwym/ą, musisz żyć teraźniejszością, a z przeszłości brać jedynie naukę na przyszłość. Szanuj teraźniejszość i ciesz się każdą chwilą, każdą wyświetlaną ci klatką rzeczywistości budując równocześnie cały czas, krok po kroku przyszłość swoją i swoich najbliższych. Zapamiętuj każdą radosną chwilę i traktuj radość jako naturalne dla siebie środowisko życia, a szczęście przyjdzie samo, jako naturalny stan równowagi twojego życia."

[RADOŚĆ]

[165] "Czym jest Radość? Sam/sama zapewne wiesz najlepiej czym dla ciebie jest Radość. Ja powiem ci czym Radość jest dla mnie. Moich pierwszych 50 radości to alfabetycznie:

chwila słodkiego lenistwa

cudownie kojąca muzyka

cudowny, słoneczny dzień

dobry seks

dobry uczynek

dotyk ukochanej osoby

duma z naszego dziecka

energia Boga

harmonia dźwięków

harmonia smaków

harmonia zapachów

każda radość ukochanej osoby

kolacja przy świecach

lot na paralotni

łąka kwiatów

miłość ukochanej osoby

narodziny naszego dziecka

nowa książka

nowy samochód

odpoczynek po ciężkim dniu

pachnący bukiet kwiatów

pierwszy dzień wakacji

pierwsze kroki naszego dziecka

pierwszy pocałunek

pierwszy rower

pierwszy seks

pierwsze słowa: mama, tata

płynące po niebie chmury

poczucie dobrze spełnionego obowiązku

poranna mgła nad łąką

powiedzenie przed Bogiem ukochanej osobie: tak

przytulenie przez mamę

radość z danego prezentu

radość z każdego otrzymanego prezentu

radość żebraka, któremu daję najmniejszy nawet banknot

realizowanie się w działaniu

rześkość poranka

szum drzew na wietrze

świetna komedia

wejście na wysoką górę

widok ptaków na tle nieba

wsparcie rodziny

wtulenie się w cudownie miękką poduszkę

wyprawa z tatą w nieznane

wypłata

zapach porannej kawy

zapach ukochanej osoby

zapach powietrza po burzy

zapach świeżo skoszonej trawy

zimna cola z lodem w upalny dzień

Tym jest dla mnie Radość w swoich 50-ciu pierwszych odsłonach.
Codzienna, naturalna radość życia - świadomego istnienia otrzymanego od Boga.
Spodziewałeś/spodziewałaś się czegoś innego? Nie potrzeba niczego więcej."
[166] "Zrób sobie swoją listę radości i wracaj do niej jak najczęściej. Radość jest stanem umysłu, który trzeba świadomie pielęgnować - jak piękny ogród, który chcemy, aby zawsze pozostawał piękny."
[167] "Filozofia i religia Radości Istnienia jest najprostszym, ale zarazem najgłębszym i najczystszym, ludzkim, zwrotnym wyrazem wdzięczności za to, co bez żadnych warunków wstępnych otrzymujemy w naszym istnieniu od Stwórcy, od Boga. Poprzez filozofię i religię Radości Istnienia - zachowując się w każdej chwili życia tak, jak sam Stwórca w dziele stworzenia dla nas zaplanował - dziękujemy Bogu za to co nam poprzez dar życia daje - za dawaną nam Radość każdej chwili całkowicie umocowanego w Nim naszego istnienia."
[168] "Filozofia i religia Ra'i jest naszym, ludzkim aktem wdzięczności dla Stwórcy za danie nam możliwości istnienia w stworzonym przez Niego świecie oraz za możliwość odczuwania Radości tego istnienia."
[169] "Nie ma wspanialszego i cudowniejszego daru Boga dla ludzi, niż dana ludziom samoświadomość życia - samoświadomość istnienia. Bóg chce, abyśmy to dane nam życie przeżywali świadomie według zasad, które dla nas stworzył, i które wynikają z cech nadanych nam: i gatunkowo, i indywidualnie poprzez umocowaną w Nim naturę."
[171] "Człowiek uwielbia lekceważyć to, co przychodzi mu łatwo, traktując to jako należną mu normę. "Należy się" nam, więc to, co mamy na co dzień, jest dla nas już normalne, spowszedniałe, pospolite - i dlatego musi być "be", a samego Boga zaczynamy szukać gdzieś daleko, w zaświatach, w odrealnionych teologiach i religiach. Cóż to jednak za próżność!"
[172] "Ludzka ignorancja w postrzeganiu darów Boga, które otrzymujemy przecież tak naprawdę "za nic", jest zadziwiająca. Bóg jest obecny we wszystkim co nas otacza, we wszystkim co otrzymujemy, we wszystkim co mówimy, we wszystkim co myślimy - we wszystkim kim jesteśmy. Jest więc w nas, pozwalając nam być częścią swojego dzieła stworzenia. I za to MU dziękujmy. Za możliwość świadomego odbioru cudownego życia, które drugi raz dla naszej świadomości już się nie powtórzy."