MANIFEST Kościoła Radości ISTNIENIA

Manifest - wybrane cytaty - obszar: wartości Ra'i

[WARTOŚCI POZYTYWNE]

[195] "Wyznając filozofię i religię Radości Istnienia powinniśmy promować wartości uznawane przez gatunek ludzki za pozytywne i pożądane, i dlatego powinniśmy starać się w codziennym życiu być m.in. (alfabetycznie):

 • ambitni (stawiając swoje cele wysoko, lecz realnie, kreując i napędzając rozwój)
 • chojni (dzieląc się z otoczeniem dużą ilością siebie)
 • ciepli
 • cierpliwi
 • chętni do współpracy
 • dający pozytywny przykład innym
 • dążący do jedności ze światem
 • dyskretni
 • empatyczni - umiejętność, a przede wszystkim chęć przyjaznego rozumienia drugiego człowieka jest podstawą filozofii/religii Ra'i
 • honorowi
 • komunikatywni
 • lojalni
 • odpowiedzialni (za siebie i swoje otoczenie)
 • odważni (także w kroczeniu swoją drogą)
 • optymistyczni
 • otwarci
 • pomocni
 • pracowici
 • prawi
 • punktualni
 • rozważni
 • rzetelni
 • silni
 • skromni
 • sprawiedliwi
 • stali
 • szanujący siebie i innych
 • szczerzy
 • świadomi swojej wartości, ale nie wywyższający się
 • wspaniałomyślni
 • uprzejmi
 • uśmiechnięci
 • wymagający od siebie i innych
 • wyrozumiali
 • wytrwali
 • zorganizowani

[WARTOŚCI NEGATYWNE]

[196] "Wyznając filozofię i religię Radości Istnienia powinniśmy odnosić się z niechęcią do wartości uznawanych przez gatunek ludzki za negatywne i niepożądane. Dlatego powinniśmy zdecydowanie odrzucać, oraz tam gdzie uznamy to za konieczne, napiętnować, m.in. następujące zachowania i postawy swoje i innych - wyrządzające krzywdę w rozumieniu Pierwszej Zasady Współistnienia (alfabetycznie):

 • agresywność
 • aroganckość
 • nadmierną beztroskość
 • brak chęci rozumienia uczuć i racji drugiej strony
 • chamskość
 • chciwość
 • chełpliwość
 • chwiejność
 • chytrość
 • cwaniactwo
 • despotyczność
 • nadmierny egoizm
 • egotyzm
 • fałszywość
 • fasadowość
 • hałaśliwość
 • intryganctwo
 • kłamliwość
 • kłótliwość
 • lekkomyślność
 • nadmierne lenistwo
 • nadmierną małostkowość
 • megalomanię
 • narcyzm
 • nieodpowiedzialność
 • nieróbstwo - chęć egzystowania na koszt innych
 • nierzetelność
 • obłudę
 • obojętność
 • ograniczoność
 • podstępność
 • powierzchowność
 • prostactwo
 • próżniactwo
 • prymitywizm
 • pyszność (pychę)
 • skłonność do uzależnień oraz same uzależnienia
 • wrogość
 • wulgarność
 • wyniosłość
 • nadmierną zamkniętość
 • zarozumiałość
 • zawiść
 • nadmierną zazdrość
 • zgryźliwość
 • złośliwość

Do pobrania: Wartości Ra'i (.pdf)