NASZA MISJA

Misja Kościoła Radości ISTNIENIA

Kościół RI chce sukcesywnie zmieniać świat, czyniąc go coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na: poziom posiadania materialnego, wyznawaną religię, narodowość, kolor skóry, poglądy polityczne, preferencje seksualne, itd., itp.. Wszyscy jesteśmy "dziećmi" jednego Boga - Stwórcy i właściciela naszego istnienia, oraz jedną wielką światową rodziną, bez względu na to jaki mamy do tego stosunek.

Kościół RI zamierza w naturalny sposób połączyć kiedyś wszystkich - od potomków tych, którzy obecnie nazywają się chrześcijanami, przez muzułmanów, żydów, hindusów, buddystów, taoistów, sintoistów, sikhów, bahaistów i dziesiątek innych grup religii, w tym satanistów, po osoby "zawieszone" w zaufaniu do religii i... ateistów. Tak - ateistów, bo bez względu na to, co sami by o sobie nie twierdzili i jak bardzo nie chcieli by zaprzeczać istnieniu Boga, to przecież i tak całkowicie nie mogą istnieć bez istnienia swojego Stwórcy.

Kościół RI pragnie stymulować lokalne społeczności całego świata do brania swojego życia w swoje ręce. Chodzi zarówno o kształtowanie wyższej świadomości tego, że można mieć wpływ na rządzących w zakresie ustanawiania praw służących szerokim rzeszom ludzi, a nie jedynie grupom wybranym, jak i o wymierną pomoc organizacyjną Kościoła w tworzeniu i pomoc w zarządzaniu lokalnymi wspólnotami i spółdzielniami prowadzącymi działalność biznesową na obszarach zamieszkania członków Kościoła.

Kościół RI pragnie także stworzyć szeroką platformę pomocową - Fundację Radości Istnienia. Fundacja ta będzie miała za zadanie promowanie idei pomagania innym i dzielenia się z innymi swoją radością istnienia. Fundacja, w momencie osiągnięcia przez siebie pełni zdolności operacyjnej, będzie miała za zadanie wspierać poszczególne, krajowe i lokalne wartościowe fundacje celowe.

Kościół Radości ISTNIENIA zamierza więc działać w trzech głównych obszarach:

  • popularyzacji światu filozofii i religii Ra'i;
  • współprowadzenia działalności biznesowej (spółdzielczej, wspólnotowej) - dystrybucja wypracowywanych dochodów wśród lokalnych społeczności;
  • prowadzenia działalności pomocowej - Fundacja Radości Istnienia - będącej szeroką platformą propagowania idei pomagania innym i wymiernego ich wspierania.

By zmieniać świat na lepsze dla wszystkich środowisko wspólnego istnienia, należy zmierzyć się z dużą pracą do wykonania. Kościół Radości ISTNIENIA najważniejsze do wykonania zadania zgrupował w 12 punktach i nazwał Dwunastoma Koniecznościami Świata [M709]. Dwanaście Konieczności Świata, to dzisiaj:

1. Konieczność filozoficznej/ religijnej samokontroli w codziennym życiu, dążenie do partnerstwa, dążenie do współpracy dla wspólnego dobra, dzielenie się z innymi sobą, czerpanie Radości z dzielenia się ze światem swoim istnieniem.

2. Konieczność ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego Ziemi - i tym samym ochrony jego naturalnej równowagi, niezbędnej do istnienia człowieka.

3. Konieczność przeciwdziałania istnieniu ekstremalnych różnic posiadania materialnego: najbogatszych i najbiedniejszych.

4. Konieczność wzbudzania wyższej świadomości społecznej, szkodliwości kultu posiadania materialnego oraz konsumpcjonizmu.

5. Konieczność zwiększania poziomu edukacji społeczeństw.

6. Konieczność przeciwdziałania tendencji do spłaszczania wymiaru życia człowieka ("bylejakość").

7. Konieczność zwiększania świadomości społecznej, potrzeby pomagania i wspierania innych.

8. Konieczność rozbudowywania lokalnych, poziomych struktur własności: wspólnot i spółdzielni, w celu umożliwienia wzbogacania się szerszych niż obecnie rzesz społeczeństw.

9. Konieczność stopniowego ograniczania nadmiernego przyrostu naturalnego.

10. Konieczność skutecznego zwalczania przestępczości oraz ograniczania środków wydawanych przez społeczeństwa na utrzymywanie więźniów, w tym recydywistów.

11. Konieczność przeciwdziałania manipulacji religijnej prowadzonej na dzieciach.

12. Konieczność ochrony życia dzieci nienarodzonych.