11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

Przekazanie II   <<< >>>   Przekazanie IV

Przekazanie III

Zauważana przez człowieka rzeczywistość materialna jest częścią większej struktury. Zjawiska w niej zachodzące oddziałują na obszar naszej rzeczywistości. Całość istniejących w energetycznym połączeniu obszarów to zbilansowane energetycznie - dzieło stworzenia.

Nasze otoczenie jest szersze, niż zakres, który jesteśmy w stanie odbierać zmysłami. Stopień skomplikowania dzieła stworzenia może być tak wysoki, że ludzkość nigdy nie będzie w stanie go ostatecznie poznać.

(...)

Szczególny problem dla człowieka umocowanego przez Stwórcę do istnienia w wymiarze lokalnym, zawsze stanowić będzie określenie granicy dzieła stworzenia. Kościół Radości ISTNIENIA jako tę granicę umownie przyjmuje kryterium całkowitego zbilansowania energetycznego, rozumiane jako zamknięcie energetyczne układu [M207]. Termin całkowitego zbilansowania energetycznego wydaje się być obecnie najodpowiedniejszym znanym człowiekowi terminem logiczno-fizycznym w odniesieniu do możliwości określenia granicy danego układu.

(...)

To sprawia, że faktyczna granica dzieła stworzenia - czyli również jakiekolwiek "konkretniejsze" zdefiniowanie naszego Stwórcy (głównego) - najprawdopodobniej nigdy nie będzie mogła zostać przez nas jednoznacznie i ostatecznie zidentyfikowana i nazwana, pozostając zawsze jedynie umowną.

(...)

Dodatkowo za wielowymiarowością rzeczywistości może również przemawiać fakt, że duża część zagadnień fizyki teoretycznej zaczyna być matematycznie rozwiązywalna i wewnętrznie spójna dopiero poprzez założenie ich istnienia w przestrzeni wielowymiarowej (np. teoria strun i jej warianty - 10, 11 czy 26 wymiarów). Możliwe więc, że i cała nasza rzeczywistość jest rozwiązywalna logicznie dopiero na którymś poziomie wyższym...

Przekazanie II   <<< >>>   Przekazanie IV