11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

Przekazanie IV   <<< >>>   Przekazanie VI

Przekazanie V

Wszystko co w linearnym pojmowaniu czasu przez człowieka: już istniało, istnieje obecnie lub dopiero będzie istnieć, całkowicie jest już zawarte w obszarze dzieła. Całe dzieło stworzenia jest naszym domem - zarówno podczas naszego życia doczesnego, jak i po zdaniu go Stwórcy.

(...)

Tak naprawdę więc całe dzieło stworzenia jest naszym domem i nie powinno mieć dla nas znaczenia w jakim miejscu i w jakiej formie w danym momencie akurat istniejemy. Zawsze powinniśmy zaufać Stwórcy, że umieszcza nas w miejscu, w którym chce nas umieścić [M223-230].

Przekazanie IV   <<< >>>   Przekazanie VI