11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

Przekazanie V   <<< >>>   Przekazanie VII

Przekazanie VI

Stwórca zarządza dziełem poprzez zbiór reguł, który człowiek w obszarze swojego istnienia nazywa Naturą. Istnienie człowieka jest nierozerwalnie związane z prawami Natury i zrównoważonym środowiskiem istnienia, które ona tworzy.

(...)

Aby przeżyć swoje życie w naturalnej radości istnienia, w pełni równowagi emocjonalnej i zdrowia fizycznego, niezbędne jest pozostawanie cały czas jak najbliżej naturalnej równowagi stanów - w równowadze istnienia otrzymanego od Stwórcy. Dotyczy to wszystkich energii tworzących naturalne środowisko istnienia człowieka: zarówno otoczenia przyrody, sposobu naszego odżywiania i aktywności fizycznej i umysłowej, tak naszego otoczenia społecznego i relacji z innymi, jak i naszego stanu emocjonalnego i duchowego [M263-273].

(...)

Przekazanie V   <<< >>>   Przekazanie VII