STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia

Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia zostało przez nas założone w 2016r., by pomagać w organizacji Kościoła Radości (pierwsza nazwa Kościoła Radości ISTNIENIA).

Cel statutowy Stowarzyszenia to m.in.:

(Par.2 pkt.1 Regulaminu Stowarzysznia) - Wspieranie działań zmierzających do organizacji wspólnoty religijnej - Kościoła Radości - oraz do rejestracji Kościoła jako osoby prawnej, w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie wspieranie Kościoła w jego bieżącym funkcjonowaniu oraz współpraca w realizacji wspólnych idei i celów.

Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć finansowo nasz Kościół, to wszelkie wpłaty należy wpłacać właśnie na konto Stowarzyszenia.

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie  Wspólnota  Radości  Życia
41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31
NIP: 6443525957; Regon: 366573092
Konto:   46 1600 1462 1838 6135 4000 0001   (BGŻ BNP Paribas O. w Katowicach)

www.KosciolRadosciIstnienia.org/stowarzyszenie