SYMBOL YOM

Symbolika filozofii i religii Ra'i Kościoła Radości ISTNIENIA

Kościół Radości ISTNIENIA posiada swój graficzny sybol filozofii i religii Ra'i. Jest to symbol YOM - jego symbolika omówiona jest poniżej. Niejednokrotnie, w szybkiej komunikacji, używamy również uproszczenia symbolu YOM - w postaci jednej dużej litery Y (ang. why).

Symbol YOM

Okrąg wyraża:

 • Wyobrażenie Boga i Jego Absolutu spajających całość dzieła stworzenia - wszechświata Boga. Kula/okrąg jest najdoskonalszym kształtem obserwowanego przez nas świata;
 • Wyobrażenie całości wszechświata Boga stanowiącego Jedność w Bogu;
 • Wyobrażenie źródła promieniowania wszystkich energii Boga;
 • Wyobrażenie najważniejszego odczuwalnego ludzkimi zmysłami źródła energii Boga - Słońca.

Symbol M wyraża:

 • Ptaka w locie symbolizującego naturę umieszczoną przez Stwórcę ponad człowiekiem. Człowiek jest częścią natury i nie znajdzie Boga wyrzekając się natury czy o niej zapominając.

Symbol Y wyraża:

 • Wyobrażenie człowieka wyciągającego ręce w kierunku Boga, energii Boga, Słońca i natury, łaknącego energii Boga i jedności z całym światem i wszechświatem Boga;
 • Jest literą Y - symbolizującą pytanie 'dlaczego?' (ang.: 'why', 'y'). Człowiek od zawsze zadawał to pytanie. Jest ono źródłem wszelkiego postępu i rozwoju ludzkości;
 • Jest literą Y - historycznie i emocjonalnie charakterystycznym dla nas wyróżnikiem słowa 'joY' (ang. 'radość'). Połączenie trzech powyższych znaczeń sprawia, że z symbolu Y czynimy podstawowy symbol filozofii i religii Radości Istnienia.

Symbol OM wyraża:

 • Symbol OM jest świętą sylabą, zgłoską, symbolem Absolutu Boga, Brahmana (hinduizm) i Najwyższej Rzeczywistości (buddyzm); jest dźwiękiem wibracji tworzącej świat, jest dźwiękiem niezwykle silnie naładowanym energią duchową;
 • Jest symbolem religijności oraz różnorodnych poszukiwań duchowych;
 • Wyraża jednoczenie wszystkich religii.

Symbol MY wyraża:

 • Jest słowem 'my' (ang. 'mój, moja, moje') - wskazuje na kolejność wartościowania świata w filozofii i religii Ra'i, w której najważniejszy jest człowiek w pierwszej osobie 'ja'. Źródłem Radości jest nasze subiektywne odczuwanie świata Boga. Radość więc, zgodnie z zamiarem Stwórcy powstaje najpierw w nas samych - moje życie, mój świat, moja rodzina, moja wartość, moja radość - a dopiero później możemy naszą radością i naszą energią dzielić się z innymi. Bez siły bijącej z nas jako jednostek, nie byłoby żadnych szans na mówienie o sile rodziny/ wspólnoty/ społeczeństwa. Równocześnie Bóg tak zaprojektował człowieka, aby radość i energię działania człowiek mógł czerpać dopiero ze współistnienia z innymi;
 • Jest słowem 'my' (ang. 'mój, moja, moje'), co w połączeniu z bliskością okręgu symbolizującego Boga, oznacza bliskość i bezpośredniość relacji człowieka z Bogiem oraz całkowite podporządkowanie tego co 'moje' Bogu i Jego umocowanym w naturze prawom dzieła stworzenia;
 • Symbole M i Y łącząc się w słowie 'MY' symbolizują nierozerwalne połączenie człowieka z naturą;
 • Jest polskim słowem 'my' - podkreślając również, że w Kościele Radości ISTNIENIA najważniejsi jesteśmy MY jako wspólnota. Wspólnota radości istnienia, myśli, słów i czynów.

Całość symbolu YOM wyraża:

 • Kierunek spływania wszystkiego: energii, istnienia, prawdy i sensu życia - od Boga, poprzez naturę, do człowieka;
 • Połączenie Boga, natury i człowieka stanowiąc symbol magii świata Boga, w którym żyjemy, symbolizując równocześnie jedność całości świata i wszechświata Boga;
 • Pionowa oś symetrii symbolizuje pozorny dualny podział świata i wszechświata na przeciwstawne sobie elementy, które jednak tworzą pełną całość pozostającą ze sobą w doskonałej równowadze.