WESPRZYJ NAS

Wsparcie

Teraz kolej niestety na... prozę życia.

Mamy już rewolucyjne idee, mamy determinację by działać i zmieniać świat, ale nie da się skutecznie zmieniać współczesnego świata bez pieniędzy.

Do realizacji celów Kościoła Radości ISTNIENIA potrzebne są ostatecznie naprawdę duże pieniądze. Jak mówi jednak stara polska myśl ludowa: "nie od razu Kraków zbudowano". Z kolei druga myśl, znacznie młodsza od pierwszej, mówi: "myśl globalnie, działaj lokalnie"... I tak też musimy postępować.

Kościół RI zamierza w przyszłości prowadzić własną działalność zarobkową, by mógł SAM siebie utrzymywać i SAM finansować propagowanie filozofii Ra'i oraz SAM dzielić się z innymi, ale póki co, zdecydowanie potrzeba nam TWOJEGO wymiernego wsparcia finansowego!

Jeżeli chcesz nas wspierać, to najlepszym dla Kościoła rozwiązaniem byłoby ustanowienie przez Ciebie stałego, comiesięcznego polecenia zapłaty. Niech to będzie 20zł, może 50zł miesięcznie lub więcej, ale niech wsparcie będzie regularne. O to prosimy, bo wyłącznie to umożliwi Kościołowi stabilny rozwój.

Jeżeli jesteś również w stanie, oczywiście podaruj nam jednorazowo więcej. Dla darczyńców honorowych - stałych - oraz darczyńców dużych kwot, możliwe jest ich uczestnictwo w Radzie Kościoła (szczegóły zostaną podane na życzenie).

Jeżeli wesprzesz nas finansowo i podasz (np. w korespondencji) swojego maila, będziemy przesyłali Ci cyklicznie informacje o sposobie wydatkowania środków, w tym darowanych = powierzonych nam przez Ciebie pieniędzy.

Wszystkie finanse KRI są/będą zawsze przejrzyste, bowiem Kościół Radości ISTNIENIA budowany jest jako wspólnota, choć z jasno zdefiniowaną wizją i prawami po to, by móc tę wizję sprawnie realizować.

Wsparcie Kościoła Radości ISTNIENIA można obecnie kierować na rzecz reprezentującego organizacyjnie interesy Kościoła, Stowarzyszenia Wspólnota Radości Życia.

Dane naszego Stowarzyszenia:

  • - Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia (nr SZ-10 w ewid. stowarzyszeń zwykłych Prezydenta M. Sosnowca)
  • - 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31
  • - NIP: 6443525957
  • - Regon: 366573092

Dane do przelewu:

  • - Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia, 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31
  • - Konto bankowe:   46 1600 1462 1838 6135 4000 0001   (BGŻ BNP Paribas O. w Katowicach)

Osoby chętne do zostania naszymi bardziej stałymi partnerami finansowymi, zapraszamy również tutaj.

Wspieraj nas również poprzez popularyzację naszych idei wyrażonych w filozofii Ra'i oraz w inicjatywie zawiązania Kościoła Radości ISTNIENIA - możesz to czynić poprzez rozmowę z innymi na temat Kościoła RI, ale też poprzez popularyzację naszych idei w internecie i w innych mediach.

Wspieraj nas również poprzez każdą formę przekazywanej nam swoim działaniem, słowem, myślą czy modlitwą, energii.

Dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia

Przy okazji oto, co o dzieleniu się z innymi mówi Manifest KRI. Oczywiście nie dotyczy to wsparcia tylko samego Kościoła, a całościowo dzielenia się swoimi możliwościami i swoim potencjałem istnienia z innymi.

[642] "Wszystkim ludziom na świecie, bez względu na stan ich posiadania, powinna przyświecać wspólna zasada moralna: TY MASZ MNIEJ, JA MAM WIĘCEJ, DLATEGO CZUJĘ SIĘ W OBOWIĄZKU CI POMÓC!"

[643] "Kościół Radości zaleca swoim sympatykom i wiernym stałe dzielenie się z innymi osiąganym przez siebie dochodem. Na wspieranie innych powinniśmy przeznaczać minimum 1/20, czyli minimum 5% swoich dochodów (po zapłaceniu już państwu wymaganych podatków), czyniąc z tego działania standard swojego życia. Środki te możemy przeznaczać na wybraną przez siebie inicjatywę społeczną czy działalność pomocową zarówno w postaci, np. ustanowienia stałego, comiesięcznego zlecenia przelewu bankowego lub też dokonując jednej, większej, "rytualnej" darowizny - np. raz w roku. W sytuacji, kiedy nie stać nas na dokonanie darowizny w zalecanej wyżej wysokości lub też wolimy pomagać innym bezpośrednio swoją pracą, powinniśmy wykonać darmową, charytatywną pracę (o wartości równowartej niedokonanej darowiźnie) na rzecz swojej społeczności - pomoc osobom w potrzebie, osobom starszym, pomoc w prowadzeniu wybranej przez siebie fundacji, stowarzyszenia, hospicjum, doraźny wolontariat, itp.."

[644] "Wypełnianie religijno-filozoficznego obowiązku dzielenia się sobą z innymi jest symbolem naszej jedności ze światem Boga w naszym codziennym, materialnym oraz duchowym istnieniu."

Pamiętaj również! Roczny odpis podatku w Polsce na cele organizacji pożytku publicznego (tak zwany "1%") nie jest żadną darowizną! To jedynie państwo pozwala Ci w swojej łaskawej dobroci wskazać, na wsparcie której organizacji ma ono przeznaczyć średnio 40zł rocznie z Twojego podatku zapłaconego państwu. Nie dajesz więc nikomu żadnej faktycznej jałmużny od siebie, bo podatek czy tak, czy siak i tak musisz zapłacić.

Niestety, ideą "1 procenta" państwo polskie całkowicie psuje i wypacza ideę pomagania i wspierania innych. Swoim łaskawym 1% wprowadza w wielu z nas systemowe przeświadczenie, że dajemy już innym 100% tego co innym "się należało" i możemy teraz już przez resztę roku czuć się dumni i spełnieni, że pomagamy innym!

Zastanów się! 40zł : 12 msc = 3,30zł miesięcznie. 3,30zł : 30dni = 11groszy dziennie! Większość z nas... nawet nie schyli się, by podnieść leżące 10groszy, ale równocześnie czujemy się dumni jak pawie dając te, w dodatku nie swoje, bo już państwa, 10/11 groszy tym, którzy działają ZA NAS w sferze pozarządowego wspierania innych! Przecież nawet bezdomnemu żebrakowi nie rzuciłbyć/rzuciłabyś 10 groszy, bo... byłoby Ci wstyd.

Niech wzbudzi to w Tobie bracie, siostro, pozytywną i konstruktywną refleksję. Miłego dnia, gdziekolwiek czytasz te słowa.